Acasă Locuri Lista domnitorilor Țării Românești

Lista domnitorilor Țării Românești

0
Lista domnitorilor Țării Românești

Aceasta este lista completă de domnitori din Tara Romaneasca de la Basarab I, considerat Întemeietorul țării, până la Alexandru Ioan Cuza, prin care se săvârșește unirea din 1859 cu Moldova.

Secolul al XIV-lea

Basarab I: a. 26 iulie 1324 – între p. 1 septembrie 1351 și a. 31 august 1352 (6860)
Nicolae Alexandru: între p. 1 septembrie 1351 și a. 31 august 1352 (6860) – 16 noiembrie 1364
Vladislav I: p. 16 noiembrie 1364 – cca. 1376 (a. 19 iunie 1376 – a. 7 iunie 1377)
Radu I: a. 7 iunie 1377 – începutul lui 1385 (1385 [6893] între 1 ianuarie și 31 august)
Dan I: între 1 ianuarie și 31 august 1385 (6893) – 23 septembrie 1386
Mircea cel Bătrân: p. 23 septembrie 1386 – 31 ianuarie 1418
Vlad I: a. 21 martie 1396 – între a. 6 decembrie 1396 și a. 24 ianuarie-31 ianuarie 1397

Secolul al XV-lea

Mihail I: p. 31 ianuarie 1418 – a. 26 mai 1420. A fost și asociat la domnie cu tatăl său Mircea cel Bătrân între a. 27 decembrie 1391 și 31 ianuarie 1418
Radu Praznaglava: p. 26 mai 1420 – a. 23 octombrie 1422
Dan al II-lea: a. 23 octombrie 1422 – sfârșitul lui 1426 (a. 24 ianuarie 1427)
Radu Praznaglava: sfârșitul lui 1426 (a. 24 ianuarie 1427) – a. 6 aprilie 1427 /decedat în 1428 (?)
Dan al II-lea: a. 6 aprilie 1427 – între 30 ianuarie și 14 iunie 1431
Alexandru I Aldea: a. 14 iunie 1431 – p. 17 noiembrie 1436
Vlad Dracul: a. 20 ianuarie 1437 – între 3 iulie și septembrie 1442
Basarab al II-lea: a. septembrie 1442 – a. 24 aprilie 1444
Vlad Dracul: a. 24 aprilie 1444 – între 23 noiembrie și 4 decembrie 1447 /decedat a. 16 decembrie 1447
Vladislav al II-lea: p. 4 decembrie 1447 – între 15 aprilie și cca. 3 iulie 1456 /decedat 20 august 1456
Vlad Țepeș: a. 17 octombrie-19 octombrie 1448 – începutul lui noiembrie (p. 31 octombrie) 1448
Vlad Țepeș: a. 3 iulie 1456 – a. 26 noiembrie 1462
Radu cel Frumos: a. 15 august 1462 – 23 noiembrie 1473
Basarab Laiotă cel Bătrân: 24 noiembrie 1473 – 23 decembrie 1473
Radu cel Frumos: 23 decembrie 1473 – a. 10 august 1474
Basarab Laiotă cel Bătrân: a. 10 august 1474 – p. 4 septembrie 1474
Radu cel Frumos: p. 4 septembrie 1474 – 1 octombrie-4 octombrie (5 octombrie) 1474
Basarab Laiotă cel Bătrân: 1 octombrie-4 octombrie (5 octombrie) 1474 – 20 octombrie 1474
Basarab cel Tânăr Țepeluș: 20 octombrie 1474 – <noiembrie-decembrie> (a. 10 ianuarie 1475
Radu cel Frumos: <noiembrie-decembrie> (a. 10 ianuarie 1475 – a. 1 iunie 1475 /decedat în vara sau toamna lui 1475
Basarab Laiotă cel Bătrân: a. 1 iunie 1475 – a. 8 noiembrie 1476
Vlad Țepeș: p. 7 octombrie-a. 8 noiembrie 1476 – a. 10 ianuarie 1477
Basarab Laiotă cel Bătrân: a. 10 ianuarie 1477 – a. 10 decembrie 1480 /decedat a. 22 decembrie 1480
Basarab cel Tânăr Țepeluș: a. 9 ianuarie 1478 – iunie 1480
Mircea al II-lea: p. 1 iunie 1480 – a. 7 noiembrie 1480
Basarab cel Tânăr Țepeluș: a. 7 noiembrie 1480 – 8 iulie 1481
Vlad Călugărul: p. 8 iulie 1481 – a. 16 august 1481
Basarab cel Tânăr Țepeluș – a. 16 august 1481 – între 23 martie și 13 iulie 1482
Vlad Călugărul: a.13 iulie 1482 – p. 8 septembrie 1495 /asociat la domnie fiul său „Io Vlad Voievod”, înainte de 31 iulie 1487 – a. 4 februarie 1488, apoi asociat la domnie al doilea fiu al său „Radu Voievod” (cel Mare) înainte de 29 august 1492

Secolul al XVI-lea

Radu cel Mare: p. 8 septembrie 1495 – p. 23 aprilie 1508
Mihnea cel Rău: între 23 aprilie și 9 mai 1508 – între 12 octombrie și 29 octombrie 1509
Mircea al III-lea: a. 29 octombrie 1509 – cca 26 ianuarie 1510
Vlad cel Tânăr: a. 26 ianuarie 1510 – 23 ianuarie 1512
Neagoe Basarab: decembrie 1511/ a. 8 februarie 1512 – 15 septembrie 1521
Teodosie: p. 15 septembrie 1521 – între 7 ianuarie și 22 ianuarie 1522
Vlad Călugărul: p. 27 septembrie 1521 – între 14 octombrie și 25 octombrie 1521
Radu de la Afumați: între 7 ianuarie și 22 ianuarie 1522/ a. 22 ianuarie 1522 – a. 24 aprilie 1522
Stăpânirea lui Mehmed bei de Nicopol: a. 24 aprilie 1522 – p. 22 iunie 1522
Radu de la Afumați: p. 22 iunie 1522 – între 4 august și 15 august 1522
Stăpânirea lui Mehmed bei de Nicopol: între 4 august și 15 august 1522 – p. 16 octombrie 1522
Radu de la Afumați: p. 16 octombrie 1522 – a. 25 aprilie 1523
Vladislav al III-lea: a. 14 aprilie 1523 – a. 19 octombrie 1523
Radu Bădica: a. 19 octombrie 1523 – între 19 ianuarie și 27 ianuarie 1524
Radu de la Afumați: a. 27 ianuarie 1524 – între 9 martie și 20 martie 1524
Vladislav al III-lea: a. 20 martie 1524 – a. 18 septembrie 1524
Radu de la Afumați: a. 18 septembrie 1524 – 2 ianuarie 1529
Vladislav al III-lea: a. 19 aprilie 1525 – p. 18 august 1525
Basarab al VI-lea – a. 6 ianuarie 1529 – a. 5 februarie 1529
Locotenență domnească (Neagoe vornicul din Periș, Drăgan postelnic din Merișani-Bucșani ș.a.)- a. 5 februarie 1529 – a. 27 martie 1529
Moise Vodă: 16 februarie 1529/ a. 27 martie 1529 – între 22 mai și 4 iunie 1530
Vlad Înecatul: cca 4 iunie 1530 – p. 18 septembrie 1532
Vlad Vintilă: p. 18 septembrie 1532 – între 10 iunie și 13 iunie 1535
Radu Paisie: a. 15 iunie 1535 – p. 24 februarie 1536
Barbu Neagoe (Barbu Basarab) [Barbu al III-lea Craiovescu – Banul Mărăcine]: p. 24 februarie 1536 – a. 18 aprilie 1536
Radu Paisie: a. 18 aprilie 1536 – între 27 mai și 2 iunie 1539 /asociat la domnie fiul cel mare, Marcu voievod, a. 10 iunie 1537/
Șerban din Izvorani: p. 2 iunie 1539 – a. 19 iulie 1539
Radu Paisie: a. 19 iulie 1539 – între 27 aprilie și 5 mai 1544 /asociat la domnie Marcu voievod, până după 13 ianuarie 1543/ /asociat la domnie Vlad voievod, al doilea fiu, p. 1 septembrie 1543/
Laiotă Basarab: p. 27 aprilie 1544 – a. 2 iunie 1544
Radu Paisie: a. 2 iunie 1544 – a. 29 februarie 1545
Mircea Ciobanul: a. 24 ianuarie 1545/ între 25 februarie și 2 martie 1545 – 15 noiembrie 1552
Radu Ilie: 15 noiembrie 1552 – a. 11 mai 1553
Mircea Ciobanul: între 7 mai și 11 mai 1553 – a. 11 martie 1554
Pătrașcu cel Bun: 26 februarie 1554/ a. 12 martie 1554 – 24 decembrie 1557
Mircea Ciobanul: 14 ianuarie 1558/ 25 ianuarie 1558 – 25 septembrie 1559
Petru cel Tânăr: 26 septembrie 1559 – 31 mai 1568
Alexandru al II-lea Mircea: 7 iunie 1568/ a. 11 iulie 1568 – 14 aprilie 1574
Vintilă: cca 21 aprilie 1574 – cca 3 mai 1574
Alexandru al II-lea Mircea: cca 4 mai 1574 – 27 septembrie/28 septembrie 1577 /asociat la domnie fiul său Mihnea între iulie-august 1574 și septembrie 1577/
Mihnea Turcitul: 29 iulie 1577/ p. 27 septembrie/28 septembrie 1577 – între 15 iulie și 23 iulie 1583 st. v.
Petru Cercel: 13 iunie/23 iunie 1583/ /locotenență domnească a. 15 iulie/25 iulie 1583 – 28 august/7 septembrie 1583/ – 29 august/8 septembrie 1583 – 6 aprilie/16 aprilie 1585
Mihnea Turcitul: 20 martie/30 martie 1585/ /locotenență domnească a. 26 martie/4 aprilie 1585 – 20 mai/30 mai 1585/ – 20 mai/30 mai 1585 – p. 8 februarie/18 februarie 1591
Mihnea Turcitul: a. 5 mai/15 mai 1591 – p. 22 mai/1 iunie 1591
Ștefan Surdul: a. 24 aprilie/4 mai 1591/ a. 1 iunie/11 iunie 1591 – a. 29 octombrie/8 noiembrie 1592
Alexandru cel Rău: a. 8 iulie/18 iulie 1592/ a. 29 octombrie/8 noiembrie 1592 – a. 22 august/1 septembrie 1593
Mihai Viteazul: 2 septembrie/12 septembrie 1593/ /locotenență domnească p. 2 septembrie/12 septembrie 1593 – a. 15 octombrie/25 octombrie 1593/ – a. 15 octombrie/25 octombrie 1593 – cca. 20 noiembrie/30 noiembrie 1600
Nicolae Pătrașcu: p. 14 noiembrie/24 noiembrie 1599 – 2 septembrie/12 septembrie 1600

Secolul al XVII-lea

Simion Movilă: noiembrie 1600 – iunie 1601
Locotenență domnească (Radu, Preda și Stroe Buzescu, Stoica postelnic din Strâmba, Andronie vistier și Radu postelnic din Cepturaia): iulie – septembrie 1601
Radu Șerban: octombrie 1601
Simion Movilă: octombrie 1601 – iulie 1602
Radu Mihnea: noiembrie 1601 – martie 1602
Radu Șerban: iulie 1602 – decembrie 1610
Gabriel Báthory: ianuarie – martie 1611
Radu Mihnea: aprilie – mai 1611
Radu Șerban: mai – septembrie 1611
Radu Mihnea: iulie 1611 – iulie 1616
Locotenență domnească (Nica fost mare logofăt de Corcova, Stoica vistier din Strâmba, Lupu paharnic Mehedințeanul, Papa vistier Greceanu, Necula armaș, Dumitrașcu postelnic, apoi Enache mare ban, Vintilă mare logofăt din Clătești, Cârstea fost mare vornic și Nica fost mare logofăt): iulie – septembrie 1616
Alexandru Iliaș: octombrie 1616 – iunie 1618
Locotenență domnească (Lupu Mehedințeanul): iunie – iulie 1618
Gavril Movilă: august 1618 – iulie 1620
Radu Mihnea: august 1620 – august 1623
Alexandru Coconul: august 1623 – octombrie 1627
Locotenență domnească: octombrie 1627 – ianuarie 1628
Alexandru Iliaș: ianuarie 1628 – octombrie 1629
Leon Tomșa: decembrie 1629 – iulie 1632
Radu Iliaș: iulie – septembrie 1632
Matei Basarab: octombrie 1632 – aprile 1654
Constantin Șerban: p. 9/19 aprilie 1654 – februarie 1658
Mihnea al III-lea Radu: martie 1658 – noiembrie 1659
Gheorghe Ghica: noiembrie 1659 – mai 1660
Constantin Șerban: mai – iunie 1660
Gheorghe Ghica: mai – septembrie 1660
Grigore I Ghica: decembrie 1660 – noiembrie 1664
Radu Leon: februarie 1665 – martie 1669
Antonie din Popești: aprilie 1669 – ianuarie 1672
Căimăcămie (Radu logofăt Crețulescu, Gheorghe fost mare ban Băleanu): ianuarie – aprilie 1672
Grigore I Ghica: aprilie 1672 – noiembrie 1673
Gheorghe Duca: decembrie 1673 – noiembrie 1678
Căimăcămie (Badea mare vornic Băleanu, Hujea mare vistiernic Kavydi din Popești): noiembrie 1678 – ianuarie 1679
Șerban Cantacuzino: ianuarie 1679 – 29 octombrie/8 noiembrie 1688
Constantin Brâncoveanu: 29 octombrie/8 noiembrie 1688 – aprilie 1714

Secolul al XVIII-lea

Ștefan Cantacuzino: aprilie 1714 – ianuarie 1716
Nicolae Mavrocordat: decembrie 1715 – noiembrie 1716
Ioan Mavrocordat: noiembrie 1716 – 23 februarie/6 martie 1719
Nicolae Mavrocordat: martie 1719 – 3/14 septembrie 1730
Constantin Mavrocordat: octombrie – noiembrie 1730
Mihai Racoviță: ianuarie – octombrie 1731
Constantin Mavrocordat: octombrie 1731 – mai 1733
Grigore al II-lea Ghica: mai 1733 – noiembrie 1735
Constantin Mavrocordat: noiembrie 1735 – septembrie 1741
Mihai Racoviță: septembrie 1741 – iulie 1744
Constantin Mavrocordat: iulie 1744 – februarie 1748
Căimăcămie (Mitropolitul, banul Grecianu, vornicul Dudescu, Antonachi vistier, Fierăscu vistier): februarie – aprilie 1748
Grigore al II-lea Ghica: aprilie 1748 – 23 august/3 septembrie 1752
Matei Ghica: septembrie 1752 – iunie 1753
Constantin Racoviță: iunie 1753 – februarie 1756
Constantin Mavrocordat: februarie 1756 – august 1758
Scarlat Ghica: august 1758 – iunie 1761
Constantin Mavrocordat: iunie 1761 – martie 1763
Constantin Racoviță: martie 1763 – 26 ianuarie/6 februarie 1764
Ștefan Racoviță: 26 ianuarie/6 februarie 1764 – august 1765
Scarlat Ghica: august 1765 – 2/13 decembrie 1766
Alexandru Scarlat Ghica: p. 2/13 decembrie 1766 – octombrie 1768
Grigore al III-lea Ghica: octombrie 1768 – noiembrie 1769
Stăpânirea militară rusească: noiembrie 1769 – mai 1770
Manole Giani Ruset: mai – noiembrie 1770
Stăpânirea militară rusească: noiembrie 1770 – octombrie 1774
Alexandru Ipsilanti: septembrie 1774 – ianuarie 1782
Nicolae Caragea: ianuarie 1782 – iulie 1783
Mihai Suțu: iulie 1783 – martie 1786
Nicolae Mavrogheni: martie 1786 – iunie 1790
Stăpânirea militară austriacă: noiembrie 1789 – iulie 1791
Mihai Suțu: martie 1791 – decembrie 1792
Alexandru Moruzi: ianuarie 1793 – august 1796
Alexandru Ipsilanti: septembrie 1796 – noiembrie 1797
Constantin Hangerli: noiembrie 1797 – 18 februarie/1 martie 1799
Alexandru Moruzi: martie 1799 – octombrie 1801

Secolul al XIX-lea

Mihai Suțu: octombrie 1801 – mai 1802
Căimăcămie (Alexandru Suțu, domn al Moldovei): iunie – august 1802
Constantin Ipsilanti: august 1802 – august 1806
Alexandru Suțu: august – octombrie 1806
Constantin Ipsilanti: octombrie 1806 – mai 1807 (considerat domn și în Moldova sub autoritate rusească)
Stăpânirea militară rusească: decembrie 1806 – octombrie 1812
Constantin Ipsilanti: iulie – august 1807 (considerat domn și în Moldova sub autoritate rusească)
Generalul rus Prozorovski: august 1807 – februarie 1808
Caimăcămie: februarie – septembrie 1808
Comitetul de cinci: septembrie 1808 – martie 1809
Generalul rus Engelhardt, vicepreședinte al divanului: martie 1809 – octombrie 1812
Ioan Caragea: octombrie 1812 – septembrie 1818
Alexandru Suțu: noiembrie 1818 – 19/31 ianuarie 1821
Conducerea lui Tudor Vladimirescu martie – 14/26 mai 1821
Stăpânire turcească: mai 1821 – iunie 1822
Grigore al IV-lea Ghica: septembrie 1822 – aprilie 1828
Stăpânirea militară rusească: mai 1828 – aprilie 1834 (Generalul Pahlen: februarie 1828 – noiembrie 1829, Generalul Pavel Kiseleff: noiembrie 1829 – aprilie 1834)
Alexandru Dimitrie Ghica: aprilie 1834 – octombrie 1842
Gheorghe Bibescu: decembrie 1842 – iunie 1848
Guvernul revoluționar provizoriu: 14/26 iunie – 28 iunie/8 iulie 1848
Căimăcămie: 28 iunie/8 iulie – 30 iunie/12 iulie 1848
Guvernul revoluționar provizoriu: 30 iunie/12 iulie – 12 iulie/9 august 1848
Locotenență domnească (Ion Heliade Rădulescu, Nicolae Golescu, Christian Tell): iulie – septembrie 1848
Căimăcămie (Constantin Cantacuzino): septembrie 1848 – iunie 1849
Barbu Știrbei: iunie 1849 – octombrie 1853
Stăpânirea militară rusească: octombrie 1853 – iulie 1854
Stăpânirea turcească: iulie – august 1854
Stăpânirea austriacă: august 1854 – martie 1856
Barbu Știrbei: septembrie 1854 – iunie 1856
Căimăcămie (Alexandru Dimitrie Ghica): iunie 1856 – octombrie 1858
Căimăcămie (Emanoil Băleanu, Ioan Manu, Ioan Filipescu): octombrie 1858 – 24 ianuarie/5 februarie 1859
Alexandru Ioan Cuza: 24 ianuarie/5 februarie 1859 – 11/23 februarie 1866
sursa: wikipedia

error: